Huisregels

 

 1. Het betreden van het evenement is geheel voor eigen risico van de bezoeker.
 2. Stichting Waeskepop en haar medewerkers en vrijwilligers zijn niet aansprakelijk voor enig letsel en/of (im)materiële schade van bezoekers.
 3. Volg instructies van de medewerkers/ organisatoren op.
 4. Deponeer uw vuil in de hiervoor aanwezige afvalbakken.
 5. Legitimatie is verplicht.
 6. Geen alcohol onder de 18 jaar.
 7. Geen eigen consumpties meenemen.
 8. Geen glaswerk (bierflesjes) op het evenemententerrein.
 9. Geen wapens, drugs of vuurwerk.
 10. Geen ongewenste intimiteiten, agressie, racisme, overlast door dronkenschap, hinderlijk of aanstootgevend gedrag.
 11. Voorkom overlast voor de buurt.
 12. Fietsen, bromfietsen en scooters zijn niet toegestaan op het terrein.
 13. Van strafbare feiten doen wij altijd aangifte bij de politie.
 14. Vervuiling en/of vernieling van materialen en het ontvreemden van goederen zal niet worden getolereerd. Eventuele schades zullen op u verhaald worden.
 15. Verkoop of promotie van goederen en/of diensten op of rond het evenemententerrein is niet toegestaan zonder vooraf verkregen (schriftelijke) toestemming van Stichting Waeskepop.
 16. Bij het betreden van het evenemententerrein aanvaardt u automatisch deze huisregels.

 

Als u zich niet aan de huisregels houdt, zal het bestuur van Stichting Waeskepop actie ondernemen. Wanneer vervolgens geen gehoor wordt gegeven op aanwijzingen van het bestuur riskeert u dat we de politie inschakelen.